21.07.18 | 02:35

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από Δήμους - Αναλυτικός Οδηγός βήμα-βήμα
09.08.17 | 16:46

Ανάθεση μελετών μέχρι 60.000 € από Δήμους - Αναλυτικός Οδηγός βήμα-βήμα

Είναι γνωστό ότι πολλοί από τους μικρότερους Δήμους της Χώρας αντιμετωπίζουν, λόγω υποστελέχωσης, σημαντικά προβλήματα στην ανάθεση ακόμη και χαμηλού προϋπολογισμού μελετών. Η ΜΟΔ, με την πολύχρονη πείρα της στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει και διαθέτει δωρεάν έναν σύντομο οδηγό για την ανάθεση μελετών κάτω των 60.000€ (προ ΦΠΑ) από Δήμους, που έχουν Τεχνική Υπηρεσία αλλά και από Δήμους που δεν έχουν.

Στον Οδηγό αποτυπώνονται βήμα - βήμα, οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος, ώστε να είναι σύννομη η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης, τόσο μέσω συνοπτικού διαγωνισμού όσο και με απευθείας ανάθεση. Παράλληλα, επισημαίνονται και ξεκαθαρίζονται όλα τα σημεία της διαδικασίας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Στον Οδηγό για ανάθεση από Δήμους μελετών μέχρι 60.000 € περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμα υποδείγματα για τα έγγραφα που πρέπει να συνταχθούν (προγραμματικές συμβάσεις, τεύχη συνοπτικού διαγωνισμού, αποφάσεις δημάρχου κ.λπ.), τα οποία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε οι δήμοι να μπορούν να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους.

Για τον Οδηγό και τα Παραρτήματα πατήστε ΕΔΩ 

Ακολουθεί ο Οδηγός και σε επισυναπτόμενο αρχείο

Ο ΟΔΗΓΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ