21.02.19 | 12:41

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας - Τι αλλάζει
26.06.18 | 06:41

Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας - Τι αλλάζει

Μετατίθεται κατά 1 μήνα η ημερομηνία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ σύμφωνα με δημοσιευμένη σε ΦΕΚ απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, που ήρθε να τροποποιήσει την υπουργική απόφαση 50067/28/27.11.2017 και τα άρθρα 9 και 10.

Ειδικότερα,

- από την 01-04-2018 και έως τις 30-06-2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που έχουν υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β').

- από την 01-07-2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ 3952/10.11.2017 τεύχος Β').

- Όσες αναθέσεις καθηκόντων ΤΑ θα έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30/6/2018 λήγουν αυτοδικαίως την 01/04/2019 και ώρα 13:00.

- Από 01/07/2018 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 9 της απόφασης Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 50067/28/27.10.2017, η συνέχιση της ανάθεσης άσκησης καθηκόντων κατά παράβαση των προβλεπομένων στο ίδιο ως άνω άρθρο της, επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του ν.3850/10., με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

 

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ