22.09.19 | 02:27

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα αναστολή προσλήψεων λόγω Εθνικών Εκλογών. Ποιους επηρεάζει;
01.06.19 | 09:23

Νέα αναστολή προσλήψεων λόγω Εθνικών Εκλογών. Ποιους επηρεάζει;

Η χώρα πηγαίνει σε εθνικές εκλογές. Η ημερομηνία μένει να καθοριστεί με ασφάλεια, αλλά, όπως όλα δείχνουν, αυτή θα είναι η 7η Ιουλίου.

Η προκήρυξη εκλογών έχει ως παρεπόμενη συνέπεια και την αναστολή των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, καθώς και την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών. Αυτό προβλέπεται από το ά. 28 του ν. 2190/1994, δηλαδή του ιδρυτικού νόμου του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της ως άνω διάταξης «1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.».

Με βάση αυτή τη διάταξη εκδίδεται κάθε φορά που προκηρύσσονται εθνικές εκλογές εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία σημειώνεται επακριβώς η έναρξη και η λήξη της περιόδου αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Επομένως, ενόψει της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού και της επικείμενης προκήρυξης εθνικών εκλογών για τις 7 Ιουλίου, αναμένεται και η έκδοση της εγκυκλίου για την αναστολή των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών.

Ειδικά όμως η απαγόρευση που θα ισχύσει λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου έχει πολύ μικρή έως μηδενική σημασία για τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών και τούτο διότι για τους φορείς αυτούς ισχύει ήδη αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών που έλαβαν χώρα την 26η Μαΐου 2019 και θα επαναληφθούν την 2α Ιουνίου 2019. Μάλιστα η χρονική διάρκεια αυτής της αναστολής υπερβαίνει κατά πολύ την διάρκεια της αναστολής των προσλήψεων λόγω των εθνικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, όπως ειπώθηκε ανωτέρω, η αναστολή λόγω εθνικών εκλογών ισχύει μέχρι την εγκατάσταση της νέας Κυβέρνησης, η οποία λογικά θα γίνει λίγες ημέρες μετά τις εκλογές. Η αναστολή προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών, όμως, εκτείνεται ως την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών, δηλαδή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Συμπερασματικά, οι εθνικές εκλογές που αναμένεται να προκηρυχθούν για την 7η Ιουλίου θα φέρουν μαζί τους αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στο Δημόσιο καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, δηλαδή από την ημέρα της προκήρυξής τους, η οποία σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση της νέας Κυβέρνησης, περίπου στις 10 Ιουλίου. Αντίθετα, στην πράξη οι Ο.Τ.Α. δεν θα επηρεαστούν από αυτή την αναστολή, διότι ειδικά γι’ αυτούς ισχύει μεγαλύτερος χρόνος αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγων των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έτσι οι Ο.Τ.Α. δεν θα μπορούν να κάνουν προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019, που θα εγκατασταθούν οι νέες αρχές.

 

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ