18.01.21 | 09:16

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ανάρτηση Κτηματογράφησης στους Δήμους Γαλατσίου Ηρακλείου και Ν. Ιωνίας
07.01.14 | 09:47

Ανάρτηση Κτηματογράφησης στους Δήμους Γαλατσίου Ηρακλείου και Ν. Ιωνίας

H εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της Ανάρτησης Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στους Δήμους Νέας Ιωνίας, Γαλατσίου και Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών. 

Οι Πίνακες και τα Διαγράμματα θα παραμείνουν αναρτημένα, επί δύο μήνες, στο Γραφείο Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης στις 13 Ιανουαρίου 2014.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. 

Για τους κατοίκους στο εξωτερικό και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία είναι τέσσερις μήνες.

Σημειώνεται ότι, η ανάρτηση των στοιχείων αυτού του Προγράμματος Κτηματογράφησης θα πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: εκτός από την ανάρτηση συνολικά των Πινάκων και των Διαγραμμάτων στο αρμόδιο για κάθε περιοχή Γραφείο Κτηματογράφησης και την ταχυδρομική αποστολή αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος σε κάθε δικαιούχο θα υπάρχει και ηλεκτρονική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. www.ktimatologio.gr. 

Συγκεκριμένα, μέσω του portal των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-Κτηματολόγιο, θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δικαιούχο, αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό, να έχει πρόσβαση ηλεκτρονικά στα στοιχεία που τον αφορούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ