23.06.18 | 22:36

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανανέωσε ο Δήμος Αρταίων τις συμβάσεις των εργαζομένων στην Καθαριότητα
17.07.17 | 12:45

Ανανέωσε ο Δήμος Αρταίων τις συμβάσεις των εργαζομένων στην Καθαριότητα

Στην ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού Καθαριότητας, οι οποίες είχαν λήξει πρόσφατα, προέβη ο Δήμος Αρταίων, μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το βράδυ της Παρασκευής, στη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.

Η ανανέωση των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε μετά τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, «αλλά και με γνώμονα ότι δεν περισσεύει κανείς εργαζόμενος στο Δήμο Αρταίων και ιδιαίτερα όταν το αντικείμενο εργασίας αφορά τον ευαίσθητο τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων».

Να σημειωθεί πως, η απόφαση αφορά την ανανέωση των συμβάσεων, μέχρι 31 Μαρτίου 2018, σε 19 εργαζομένους.

 

Ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων στην τελευταία του συνεδρίαση. Ο νέος Οργανισμός είναι διαρθρωμένος με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στο Δήμο Αρταίων τα τελευταία χρόνια, με τους πόρους από το κράτος να έχουν κοπεί έως και 75% περίπου και με το ανθρώπινο δυναμικό να έχει μειωθεί περίπου έως 25%, λόγω συνταξιοδοτήσεων και περιορισμού στις προσλήψεις.

Την εισήγηση έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αρταίων Ηλίας Σερβετάς, ο οποίος υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως ο νέος Οργανισμός έχει αναπτυξιακό και σύγχρονο χαρακτήρα και επιφέρει καλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο νέος Οργανισμός σχεδιάστηκε, τόσο βάσει του προηγούμενου, αλλά και του πρότυπου της ΕΕΤΑΑ, όσο και με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Αρταίων, μετά την εμπειρία που υπάρχει, ύστερα από τρία χρόνια στη διοίκηση του Δήμου.

Η νέα διάρθρωση των Υπηρεσιών έχει ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Γενικός Γραμματέας

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας

4. Νομική Υπηρεσία

5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη

7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

8. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών Πολιτικών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Απασχόλησης

Β) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Γ) Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Διεύθυνση Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Β) Τμήμα Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης

Γ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Αποκομιδής, Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Β) Τμήμα Πρασίνου

Γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

2. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Χωροταξίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού

Β) Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου

Β) Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ) Τμήμα Μισθοδοσίας

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Γ) Τμήμα Ταμείου

Δ) Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων και Μελετών

Β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Γ) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων

Δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

4. Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ