05.07.20 | 14:37

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ & Αναμορφωμένοι Πίνακες 3Κ: Τι μπορούν να κάνουν όσοι βρέθηκαν “εκτός”
30.11.19 | 09:15

3Κ & Αναμορφωμένοι Πίνακες 3Κ: Τι μπορούν να κάνουν όσοι βρέθηκαν εκτός

Ανακοινώθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. οι νέοι – αναμορφωμένοι οριστικοί πίνακες διοριστέων για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, μετά την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας, οι οποίες άλλαξαν σε σημαντικό βαθμό τα τελικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη διαδικασία, καθότι με τη δημοσίευση των νέων πινάκων κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα βρεθούμε ενώπιον του πρωτοφανούς φαινομένου να έχει δημοσιευθεί δύο φορές οριστικός πίνακας διοριστέων για την ίδια προκήρυξη.

Πέραν όμως της αξιομνημόνευτης αυτής «πρωτιάς», η δημοσίευση νέων πινάκων κατάταξης διοριστέων δημιουργεί και νέες σημαντικές έννομες συνέπειες, καθότι οι νέοι πίνακες από της δημοσιεύσεώς τους αποτελούν διοικητικές πράξεις, που μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Τι σημαίνει αυτό; Μπορούν όσοι συμμετείχαν στην προκήρυξη και κρίθηκαν απορριπτέοι με τους προηγούμενους οριστικούς πίνακες να ασκήσουν αιτήσεις ακύρωσης κατ’ αυτών; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι πως τέτοιου είδους αιτήσεις ακύρωσης κατά των νέων πινάκων θα απορριφθούν λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι όσοι αποφασίσουν να προσφύγουν τώρα, ενώ είχαν ούτως ή άλλως βρεθεί εκτός των διοριστέων σε προηγούμενη φάση, δεν θεμελιώνουν το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για να ασκήσουν πλέον τα ένδικα βοηθήματα που σε προηγούμενο στάδιο τους παρείχε ο Νόμος, καθώς έχασαν το δικαίωμα αυτό με την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των αιτήσεων κατά των προηγούμενων πινάκων.

Αίτηση ακύρωσης όμως μπορούν ασφαλώς να ασκήσουν όσων η θέση μεταβλήθηκε επί τα χείρω εξαιτίας των νέων πινάκων και συγκεκριμένα όσοι ενώ εμφανίζονταν ως διοριστέοι τον Ιούνιο, πλέον δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες των διοριστέων, λόγω προφανώς αποδοχής από το Α.Σ.Ε.Π. της αίτησης θεραπείας κάποιου συνυποψηφίου τους. Οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες στην προκήρυξη έχουν το έννομο συμφέρον που απαιτείται προκειμένου να ασκήσουν το εν λόγω ένδικο βοήθημα.

Πέραν όμως των αιτήσεων ακύρωσης, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα δημοσιεύματα του epoli.gr, η διόρθωση των πινάκων μπορεί να γίνει και κατόπιν αποδοχής μίας αίτησης θεραπείας.

Όπως έχει τονιστεί πολλάκις, η αίτηση θεραπείας είναι απρόθεσμη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να υποβληθεί αίτηση θεραπείας τόσο των πινάκων που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2019 όσο και αυτών που θα δημοσιευθούν τώρα.

Γιατί όμως κάποιος να υποβάλει αίτηση θεραπείας κατά του παλιού πίνακα, όπως αυτός είχε δημοσιευθεί πριν την αναμόρφωση; Στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ότι ο υποψήφιος που είχε εξαρχής αποκλειστεί από τους πίνακες διοριστέων έχει προφανές έννομο συμφέρον να προσβάλει μόνο τον αρχικό πίνακα και όχι τον μεταγενέστερο αναμορφωμένο, διότι ο δεύτερος διαμορφώθηκε ως έχει σήμερα μετά από αποδοχή αιτήσεων θεραπείας κατά του πρώτου, άρα δεν ενσωματώνει βλαπτική μεταβολή της θέσης κάποιου που δεν υπέβαλε αίτηση θεραπείας. Πάντως ασφαλέστερο για όποιον δεν πρόσβαλε με αίτηση θεραπείας τον πίνακα διοριστέων του Ιουνίου και επιθυμεί να πράξει αυτό τώρα, είναι να προσβάλει πλέον και τους δύο πίνακες, δηλαδή τόσο αυτόν του Ιουνίου, όσο και τον αναμορφωμένο και πλέον (…εκτός απροόπτου) οριστικό. 

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ