18.01.21 | 09:59

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3Κ: Πώς θα γίνει ο διορισμός των επιτυχόντων
15.01.20 | 17:41

Αναμορφωμένοι Πίνακες 3Κ: Πώς θα γίνει ο διορισμός των επιτυχόντων

Εγκύκλιο για το πώς θα γίνει ο διορισμός των αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018 απέστειλε το Υπ. Εσωτερικών προς Δήμους της Χώρας Νομικά Πρόσωπα αυτών και Συνδέσμους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο,

- για τους υποψήφιους που εγγράφονται στον πίνακα διοριστέων για πρώτη φορά, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην Α.Π.50677/3-7-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ενώ,

- για τους διοριστέους που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους πίνακες διοριστέων - προσληπτέων αλλά σε διαφορετικό φορέα από αυτόν του αρχικού διορισμού/πρόσληψής τους, θα πρέπει να λυθεί η υπάρχουσα υπαλληλική σχέση και να πραγματοποιηθεί ο διορισμός/πρόσληψή τους στο νέο φορέα, τέλος,

- για τους διοριστέους των οριστικών πινάκων που δεν συμπεριλαμβάνονται στους αναμορφωμένους πίνακες, λύεται η υπαλληλική τους σχέση.

 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ