19.12.18 | 16:14

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
12.03.18 | 11:35

Ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Την προθεσμία απογραφής των εργαζομένων στους ΟΤΑ, που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αλλά και ότι αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες ειδικότητες, επισημαίνει – παρατηρεί με ανακοίνωση της η ΔΑΣ – ΟΤΑ.

 

Η ανακοίνωση

Με τον ν. 4483/2017, άρθρο 98, επεκτάθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων (κηπουροί, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων επόπτες κλπ) παρεχόμενες εργασίες και χώρους των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών.

Η επέκταση που έγινε με το άρθρο 98 του νόμου δεν κάλυψε το σύνολο των σχετικών μας αιτημάτων τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν διαχρονικούς στόχους πάλης, όμως κάλυψε συγκεκριμένες ειδικότητες και εργασίες, για τις οποίες πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υλοποιηθεί η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος.

Οι δικαιούχοι συνάδελφοι δικαιούνται τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος από 1-8-2017, αναδρομικά όσοι δεν το έχουν λάβει, και προκειμένου να το πάρουν πρέπει ο Δ/ντής να αποστείλει στη μισθοδοσία βεβαίωση για κάθε μήνα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο 2017 και εντεύθεν συνεχώς στο μέλλον.

Δεδομένου ότι με τις ρυθμίσεις του ν.4512/2018, άρθρο 396 «Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», που αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και εν συνεχεία του ν.4517/2018, άρθρο έβδομο, που αντικαθιστά την παρ. 13 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 τίθεται προθεσμία ως εξής: «13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».

Η υπ’ αριθ. οικ. 2/17262/ΔΕΠ/2-3-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΖΟΗ-7ΕΓ) «κοινή» εγκύκλιος των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δίνει οδηγίες για την απογραφή αυτή, ενέργεια η οποία οφείλει να γίνει από τις κατά τόπους Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των ΟΤΑ.

Αν λοιπόν μέχρι 14/3 κάποιος συνάδελφος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο θα χάσει και το επίδομα και τα αναδρομικά του επιδόματος. Για αυτό

ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

14/3 ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ»                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                               

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ