22.04.21 | 17:30

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τις τρέχουσες Προκηρύξεις
26.02.21 | 13:35

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τις τρέχουσες Προκηρύξεις

Από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έγινε γνωστό ότι, λόγω εργασιών απολύμανσης, που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, δεν θα είναι εφικτή η παροχή τεχνικών διευκρινίσεων, σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής υποψηφίων στις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, κατά την ημέρα Σάββατο 27-2-2021.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ