21.09.19 | 18:22

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανάκληση παρτίδων του αποχρεμπτικού σιροπιού Mucosolvan από τον ΕΟΦ
22.05.19 | 13:17

Ανάκληση παρτίδων του αποχρεμπτικού σιροπιού Mucosolvan από τον ΕΟΦ

Την ανάκληση παρτίδων, του φαρμακευτικού προϊόντος «Mucosolvan», MUCOSOLVAN SYR 15MG/5ML & MUCOSOLVAN SYR 30MG/5ML
αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας: Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ,  εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α ́) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β ́)

2.Το άρθρο 169 , παρ.2 της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1049 Β’)

3.Την υπ ́αρ.63110/16-05-2019 ενημέρωση της εταιρείας Sanofi-AventisΑ.Ε.Β.Ε.

pinakas.jpg

 

Την ανάκληση των προϊόντων του Πίνακα Ι, διότι, ενώ το προϊόν αντενδείκνυται σε παιδιά κάτω των 2 ετών, στην εξωτερική του συσκευασία αναγράφεται δοσολογικό σχήμα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας Sanofi-AventisΑ.Ε.Β.Ε. Η εταιρεία Sanofi-AventisΑ.Ε.Β.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τιςαποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ