17.01.19 | 12:35

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου - Τι ισχύει [Γνωμοδότηση ΝΣΚ]
06.01.18 | 08:38

Ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου - Τι ισχύει [Γνωμοδότηση ΝΣΚ]

Τη δυνατότητα ανάκλησης της λύσης της υπαλληλικής σχέσης παραιτηθείσας υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα λόγω πλάνης, ως προς τη δυνατότητα συνταξιοδότησής της με πλήρη και όχι με μειωμένη σύνταξη, εξέτασε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Εξετάζοντας την κείμενη νομοθεσία, όπως παρουσιάζει σήμερα πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr τo E’ Τμήμα του ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι, δεν συντρέχουν οι κατά το άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 4151/2013 νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάκληση της λύσης της υπαλληλικής σχέσης της παραιτηθείσας τέως υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα, επικαλούμενη πλάνη ως προς το απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό αναπηρίας του συζύγου της και όχι πλάνη ως προς τη συνδρομή των όρων και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος, όπως απαιτεί ο Νόμος. 

Ολόκληρη η γνωμοδότηση

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ