16.11.18 | 09:13

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΝΣΚ: “Ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου και αρμοδιότητα του ΣτΠ”
07.12.17 | 06:20

ΝΣΚ: Ανάκληση παραίτησης δημοσίου υπαλλήλου και αρμοδιότητα του ΣτΠ

Την περίπτωση επιστροφής ή μη δημοσίου υπαλλήλου, που αρχικά υπέβαλε αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του επικαλούμενος λόγους ψυχικής υγείας και στη συνέχεια, και κατόπιν λύσης από την υπηρεσία, της εργασιακής του σχέσης, τη νέα αίτησή του για επαναφορά, ισχυριζόμενος ικανός για εργασία, καθώς και το εάν η υπηρεσία όφειλε να προσκομίσει στοιχεία του φακέλου του εν λόγω δημοσίου υπαλλήλου στο Συνήγορο του Πολίτη, στον οποίο κατάφυγε η φερόμενη ως μητέρας του, προκειμένου να επιστρέψει ο υπάλληλος στην εργασία του, εξέτασε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, το epoli.gr.  

 

Η υπόθεση

Υπάλληλος του Κρατικού Αερολιμένα Κοζάνης, σε συνέχεια αδικαιολόγητης απουσίας του από την υπηρεσία, προσκόμισε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου, στην οποία οριζόταν ότι, πάσχει από ψυχωσική συνδρομή, χρήζει συνεχούς φαρμακευτικής αγωγής και ότι συνίσταται να εργάζεται σε προστατευμένο περιβάλλον.

Η Υπηρεσία, παρέπεμψε την υπόθεση σε Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία έκρινε πως, ο εν λόγω υπάλληλος πάσχει από ψυχωσική συνδρομή - όπως όριζε η αρχική γνωμάτευση - και ότι, ο εν λόγω υπάλληλος δύναται να εργάζεται σε προστατευόμενο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ο δημόσιος υπάλληλος υπέβαλε την παραίτησή του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, μη προσερχόμενος στην υπηρεσία του, αδικαιολόγητα, με την Υπηρεσία του - χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό - να προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, προκειμένου, είτε να προβεί στην ανάκληση της παραίτησής του, είτε στην επιβεβαίωσή της με δεύτερη αίτηση και τελικά να προχωρά για το λόγο αυτό (μη δυνατότητα επικοινωνίας), στη λύση της υπαλληλικής του σχέσης.

Μετά την κοινοποίηση της προαναφερόμενης διαπιστωτικής πράξης - λύση υπαλληλικής σχέσης - γυναίκα, φερόμενη ως μητέρα του εν λόγω υπαλλήλου της ΥΠΑ, έστειλε αίτηση στην Υπηρεσία του (χωρίς εξουσιοδότηση ή ανάλογο σχετικό έγγραφο), ζητώντας την ανάκληση της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, υποστηρίζοντας πως, η απουσία του από την εργασία οφείλονταν σε λόγους υγείας και πως του ασκήθηκε ψυχολογική πίεση, που τον οδήγησε στην κατάθεσή αίτησης παραίτησης.

Η ΥΠΑ απάντησε πως, ελλείψει εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου δε δύνανται να εξετάσει την αίτηση ανάκλησης.

Ως εκ τούτου, η φερόμενη ως μητέρα του δημοσίου υπαλλήλου κατέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος απέστειλε επιστολή προς την ΥΠΑ αμφισβητώντας την ορθότητα των διοικητικών της πράξεων, ζητώντας στοιχεία του υπαλληλικού φακέλου του εν λόγω εργαζομένου.

Στη συνέχεια, ο εν λόγω υπάλληλος απέστειλε στη Διεύθυνση Προσωπικού της Υπηρεσίας του, αίτηση ανάκλησης της παραίτησής του, ισχυριζόμενος πως, υπέβαλε την παραίτησή του «υπό πίεση», δηλώνοντας ικανός προς εργασία.

Κατόπιν τούτων, το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας απευθύνθηκε στο ΝΣΚ ρωτώντας: α) αν ορθά ενήργησε με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του εν λόγω δημοσίου υπαλλήλου, β) αν η υποβληθείσα αίτηση ανάκλησης παραίτησής του μπορεί να γίνει δεκτή και να οδηγήσει στην επαναφορά του στην υπηρεσία και γ) αν η ΥΠΑ υποχρεούται να χορηγήσει στο Συνήγορο του Πολίτη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου, με το Γ’ Τμήμα να απαντά πως, για το πρώτο ερώτημα ορθά η Υπηρεσία προχώρησε στη λύση της υπαλληλικής σχέσης, του εν λόγω πρώην εργαζομένου, θεωρώντας τον ικανό προς εργασία, για το δεύτερο πως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση ανάκλησης παραίτησης, λόγω μη προσκόμισης νόμιμων και αναγκαίων στοιχείων και για το τρίτο, επίσης αρνητικά, λόγω του ότι, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.

 

Ακολουθεί ολόκληρη η Απάντηση

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΣΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ