23.07.19 | 00:02

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία: Τι ισχύει
02.09.18 | 10:55

Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά τη μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία: Τι ισχύει

Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που παρουσιάζει σήμερα πρώτο το epoli.gr απαντά στο μεγάλο ζήτημα της μη μισθολογικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου, υπαλλήλων ΟΤΑ, που διανύθηκε με προσόν κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας στις περιπτώσεις μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία - ζήτημα που ανέδειξε το epoli.gr με συνεχείς αποκλειστικές αποκαλύψεις Πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου [βλ. ενότητα ΡΕΠΟΡΤΑΖ].

Έτσι, σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ, επί του ζητήματος, αναφέρονται κυριότερα τα εξής:

- Η αρμόδια Υπηρεσία του ΓΛΚ δεν έχει την αρμοδιότητα να υπεισέρχεται στις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Υπηρεσιών των ελεγχόμενων από αυτό Φορέων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4129/2013 είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ανάκλησης από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον.

Από πλευράς, τώρα, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Τμήμα Γ – Εφαρμογή Ενιαίου Μισθολογίου), που υπογράφει το έγγραφο, το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας ρυθμίζεται με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν.4354/2015 στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη περιορισμού του χρόνου προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται για τη μισθολογική κατάταξη των μεταταγμένων σε ανώτερη κατηγορία.

Τέλος, ο υπάλληλος που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία κατατάσσεται με το σύνολο της υπηρεσίας και λαμβάνει στο ακέραιο το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο ΜΚ.

Επισυνάπτεται το αποκαλυπτικό έγγραφο

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ