07.06.20 | 09:24

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων - Η εγκύκλιος - Παραδείγματα
30.05.17 | 19:54

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων - Η εγκύκλιος - Παραδείγματα

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που μεταξύ άλλων θεμάτων, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, επέρχονται αλλαγές στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Με τα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους να συνεχίζουν να είναι αυτά που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4387/2016, μοναδική διαφοροποίηση είναι η εισαγωγή των «νέων ασφαλισμένων» (ασφαλισμένοι από 1.1.1993 και εφεξής) οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης του ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), δηλαδή από την 13.5.2016 και εφεξής, με τις αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016 να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, νομοθεσία. 

Χαμένοι του νέου τρόπου υπολογισμού είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν υψηλές αποδοχές. Σε χαμηλότερα επίπεδα παραμένει η εξαγορά ετών για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με αποδοχές κάτω από 850 ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρη η Εγκύκλιος

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ