18.09.19 | 14:14

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΚΕΔΕ

Αμφισβητεί η ΚΕΔΕ την έρευνα της Κάπα Research για την Τ.Α.
21.09.13 | 09:09

Αμφισβητεί η ΚΕΔΕ την έρευνα της Κάπα Research για την Τ.Α.

“Το epoli.gr εξετάζοντας προσεκτικά όλα τα «ευρήματα» και συνδυάζοντας δύο εκ των σημαντικοτέρων εξ’ αυτών - ακομμάτιστο “παρελθόν”/ χωρίς κομματική στήριξη και δημοφιλία - καταλήγει σε ένα άκρως ενδιαφέρον συμπέρασμα, που αν δεν ανατρέπει, τουλάχιστον αμφισβητεί, την αφοριστική - για σημαντικό μέρος των αιρετών του α’ βαθμού της Αυτοδιοίκησης - θέση, «… η έρευνα καταδεικνύει ότι αμφισβητείται εκ θεμελίων το μοντέλο διοίκησης των δήμων, αλλά καταδικάζεται και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τις εξουσίες οι δήμαρχοι».”

Αυτό έγραψε ΜΟΝΟ το epoli.gr, την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013, στο κύριο άρθρο του [βλ. και ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ], όταν όλοι επέλεξαν να αναδημοσιεύσουν - χωρίς βάσανο - τη μεγάλη έρευνα της Κάπα Research, για λογαριασμό Κυριακάτικης εφημερίδας, μία μεγάλη δημοσκόπηση, που για άλλη μία φορά, έβαλε κατά της Αυτοδιοίκησης: «… η έρευνα καταδεικνύει ότι αμφισβητείται εκ θεμελίων το μοντέλο διοίκησης των δήμων, αλλά καταδικάζεται και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τις εξουσίες οι δήμαρχοι», εξετάζοντας προσεκτικά «ευρήματα» της έρευνας, που μόνο ως αντιφατικά μπορούν να χαρακτηριστούν, για όσους γνωρίζουν έστω και λίγο από ανάλυση ερευνών.

Χωρίς να «στεγνώσει καν η μελάνη» του άρθρου μας, η ίδια η ΚΕΔΕ, με επιστολή της [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ], την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε το άρθρο - 16.09.13 -, προς τους κ.κ. Σπύρο Ζαβατσάνο και Ηλία Νικολακόπουλο, Πρόεδρο ΣΕΔΕΑ και Πρόεδρο Ελεγκτικής Δημοσκοπήσεων, αντίστοιχα, ζητά να της δοθούν όλα εκείνα τα στοιχεία «που συνιστά δειγματοληπτική έρευνα, με βάση τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ» όπως γράφει επακριβώς στην επιστολή της και συνεχίζει:

«Επίσης, εάν τα αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού, στον οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη έρευνα, δεδομένου της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων…».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με νέα της επιστολή [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ], την 20η Σεπτεμβρίου 2013, ζητά εκ νέου, από τους κ.κ. Σ. Ζαβιτσάνο και Η. Νικολακόπουλο, όλα τα στοιχεία και τα μέσα, βάσει των οποίων διεξήχθη η ανωτέρω δημοσκόπηση, «δεδομένου ότι θεωρούμε ότι δεν τηρήθηκαν, οι προβλεπόμενοι στον σχετικό Κώδικα, κανόνες δεοντολογίας», όπως αναφέρει στην επιστολή της αυτή, αμφισβητώντας «ανοικτά» πλέον την εγκυρότητα της δημοσκόπησης…


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 16.09.13 | Προβολή/κατέβασμα
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 20.09.13 | Προβολή/κατέβασμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ