27.09.20 | 02:55

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΕΠ: Τι αλλάζει στην επιλογή Προϊσταμένων
09.08.17 | 07:39

ΚΕΠ: Τι αλλάζει στην επιλογή Προϊσταμένων

Μία σημαντική αλλαγή στην επιλογή Προϊσταμένων στα ΚΕΠ, περιλαμβάνει Άρθρο του Ν.4484, όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr σε συνέχεια των αναλύσεων προβλέψεων του ίδιου Νόμου (Πληρωμή συμβασιούχων - "παρατασιούχων", Μισθολογικά θέματα). 

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 84 ορίζεται ότι, Προϊστάµενοι σε οργανικές µονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου ΔΥΠ (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών). Σε περίπτωση µη ύπαρξης υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου, ως Προϊστάµενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι και άλλων κλάδων των κατηγοριών αυτών.

 

Tο Άρθρο 84


 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ