06.06.20 | 13:01

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τί αλλάζει στο Δημόσιο και τη Δημόσια Διοίκηση - Όλες οι αλλαγές
02.04.14 | 12:43

Τί αλλάζει στο Δημόσιο και τη Δημόσια Διοίκηση - Όλες οι αλλαγές

Στις πρώτες δύο σκέψεις του, μετά από 9 μήνες, στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου τής πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Δ.Μ.Η.Δ., κατά τις οποίες καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό η «επόμενη μέρα» του Δημοσίου, και οι οποίες είναι:

«Πρώτον, η κινητικότητα, αποσυνδεδεμένη από τις απολύσεις και σε μόνιμη μορφή, αποτελεί σημαντικό μεταρρυθμιστικό εργαλείο για το Ελληνικό Δημόσιο. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στη Δημόσια Διοίκηση να αξιοποιεί σωστά το ανθρώπινο δυναμικό του και να λειτουργεί αποτελεσματικά και χωρίς σπατάλη.

Ένας μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας ήδη δρομολογείται.  Μια εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, που θα ενσωματώνει το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις. Ένα σύστημα που θα "παντρεύει" τα προσόντα και τις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεύτερον, η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης στο Δημόσιο αποτελεί καθήκον της Πολιτείας. Η οριστική αποχώρηση από το Δημόσιο για ποινικούς, πειθαρχικούς ή για λόγους υποβολής πλαστών δικαιολογητικών είναι ηθικά επιβεβλημένη και θα γίνονται απολύσεις από το Δημόσιο και θα συνεχίσουν να γίνονται, γιατί η διαδικασία απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης συνεχίζεται. Γιατί συνεχίζεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών.  Γιατί συνεχίζεται ο έλεγχος μετατροπής συμβάσεων. Γιατί συνεχίζεται και ολοκληρώνεται για πρώτη φορά, η καταγραφή και αξιολόγηση του συνόλου των Ν.Π.Ι.Δ., από την οποία δυνητικά μπορούν να προέλθουν καταργήσεις και συγχωνεύσεις ένας εξορθολογισμός».

«Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, η χώρα είχε αναλάβει την δέσμευση να εντάξει 12.500 δημοσίους υπαλλήλους  σε "διαθεσιμότητα". Όταν ανέλαβα το Υπ.Δ.Μ.Η.Δ. τον Ιούλιο του 2012 είχαμε εντάξει μηδέν.

Τα χρονοδιαγράμματα τότε το επέβαλαν σχεδόν εξολοκλήρου οι δανειστές μας. Ο στόχος του Ιουνίου μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο του 2012 για το πρώτο πρόγραμμα "κινητικότητας" και για τον Μάρτιο του 2013 για την ολοκλήρωση του δεύτερου προγράμματος "κινητικότητας" για άλλους 12.500 υπαλλήλους.

Στο πρόγραμμα "κινητικότητας" - μετά από δική μας πρόταση - εντάχθηκαν και οι 3.500 υπάλληλοι του ΥΠ.ΟΙΚ. - κυρίως εφοριακοί - οι οποίοι είχαν μετακινηθεί, χωρίς να περάσουν ούτε μια ημέρα από το καθεστώς της "διαθεσιμότητας", έπειτα από τη μνημονιακή υποχρέωση για καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δ.Ο.Υ.» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας για τη μνημονιακή υποχρέωση τής ένταξης σε καθεστώς "διαθεσιμότητας - κινητικότητας" 25.000 δημοσίων υπαλλήλων και συνέχισε:

«Οι ποσοτικοί στόχοι για ένταξη στην κινητικότητα 25.000 υπαλλήλων ολοκληρώνονται με επιτυχία, μέσω των μεταρρυθμιστικών δράσεων των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, που εντάχθηκαν και ψηφίστηκαν στο πολυνομοσχέδιο την περασμένη Κυριακή.

Επίσης, οι ποσοτικοί στόχοι για απομακρύνσεις από το Δημόσιο ολοκληρώθηκαν και αυτοί με επιτυχία. Όχι μόνο από την απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως από οριζόντια μέτρα και όχι αναγκαστικά δίκαιες απολύσεις, μετά από απόφαση της Κυβέρνησης».

Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα 

«Δεν ξεκινήσαμε από αυτό το σημείο αφετηρίας τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις μας με την Τρόικα. Η αρχή έγινε με την απαίτηση της Τρόικας να τεθούν 16.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε "διαθεσιμότητα" το 2014 και από αυτούς να απολυθούν 8.000 υπάλληλοι το 2015. Είπαμε όχι και δεν κάναμε πίσω. Σε τίποτε. Η τρόικα ήταν αυτή που έκανε πίσω. Σε όλα.

Δεν κάναμε πίσω στην Τρόικα γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού "κινητικότητας", που δεν θα περιλαμβάνει ούτε την προσωρινή μείωση του μισθού του υπαλλήλου, ούτε δυνητική απομάκρυνση του. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό, το πιστέψαμε και δε θα το εγκαταλείπαμε.

Η Τρόικα δεν μπορούσε να επιβάλει μια αντιπαραγωγική και απαρχαιωμένη μορφή της "κινητικότητας", έναντι μιας "κινητικότητας", με μορφή εσωτερικής αγοράς εργασίας, όπου κενές και πλεονάζουσες θέσεις εργασίας θα προκύπτουν μετά σωστή και συνεχή αξιολόγηση.

Η Τρόικα έκανε πίσω για την "κινητικότητα" που ήθελε γιατί δεν είχε επιχειρήματα.

Έκανε πίσω και για το θέμα των απολύσεων, γιατί δίκαιες είναι οι απολύσεις, μετά από την εφαρμογή της πειθαρχικής δικαιοσύνης, όχι μετά από "κινητικότητα".

Και αν αυτό ξάφνιασε κάπως την Τρόικα, άλλο τόσο τους ξάφνιασε η δέσμευση που εμείς αναλάβαμε για μια σειρά διαρθρωτικών πρωτοβουλιών με αμιγώς ποιοτικό και μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Όπως, η ολοκλήρωση της σύνταξης των Προεδρικών Διαταγμάτων, με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων, για νέο οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης. Όπως, ο νέος τρόπος επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο, δηλαδή της επιλογής των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Τμηματαρχών. Όπως, ο νέος τρόπος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία και στην αξιοσύνη.

Μετά από 9 μήνες, η θέση μας είναι πλέον πλεονεκτική. Αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα» ανέφερε ο Υπουργός Δ.Μ.Η.Δ., σχετικά με τις τελευταίες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα.

Οι αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση

Στην αλλαγή της καθημερινότητας της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης και κυριότερα:  

- Στην αξιοκρατία καθ’ όλο τον εργασιακό βίο των δημοσίων υπαλλήλων.

- Στην αξιοσύνη, σε σχέση με τις ουσιαστικές ικανότητες και εν δυνάμει προσφορά του κάθε υπαλλήλου.

- Στην αυστηρότητα, στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς.

- Στην εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Το νέο οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

«Ολοκληρώνεται η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους Οργανισμούς των Υπουργείων. 

Η κατάρτιση των νέων Οργανισμών βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης, που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. 

Υλοποιούμε ένα διαχρονικό αίτημα για τον εξορθολογισμό του Δημοσίου, που πλέον αποκτά μια ενιαία συνεκτική δομή. Η μειώσεις δομών αγγίζουν το 40%» ανέφερε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης και συνεχίζοντας, μίλησε, επίσης, για: 

Αξιολόγηση Ν.Π.Ι.Δ.

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η καταγραφή και η αξιολόγηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. 

«Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων ή ολοκλήρωση της αποστολής του, προχωρούμε σε καταργήσεις ή συγχωνεύσεις. Οι Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αναδιοργανώνονται με σκοπό τον καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη» τόνισε.

Ανάθεση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα (outsourcing)

«Εντοπίζουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Δημόσιο με υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα και αξιολογούμε τις περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία μπορεί να παρέχεται από ιδιώτες με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη αποτελεσματικότητα. 

Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των πόρων του Δημοσίου και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» διευκρίνισε.

Μείωση διοικητικών βαρών & απλούστευση διαδικασιών

«Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της Οικονομίας» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Γίνεται μια πρωτοφανής χαρτογράφηση της νομοθεσίας, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Το πρόγραμμα "μειώσεις και απλουστεύσεις" θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία».

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

«Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια σειρά από υπηρεσίες online, με μία αίτηση, στη στιγμή. 

Ήδη, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα, μεταξύ άλλων - φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά δημοτολογίου (βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ), κ.ά. 

Μέσα στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε σχέση με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, το e-παράβολο και τα πιστοποιητικά Στρατολογίας» ανέφερε ο Υπουργός.

Καλή νομοθέτηση

Μείωση της πολυνομίας και της κακονομίας. 

«Στόχος είναι η δημιουργία ενός απλού και σαφούς ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η προαγωγή της πολιτικής για την καλή νομοθέτηση και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Θα χαρτογραφήσουμε και αξιολογήσουμε τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις προς κατάργηση ή απλούστευση» διευκρίνισε.

Νέο σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

«Το πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, καθιστά τη διαδικασία άνευ ουσίας. 

Για πρώτη φορά θεσμοθετήσαμε τη συγκριτική αξιολόγηση στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. 

Σύντομα, θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα δίνει κίνητρα στον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του» ανέλυσε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Μισθολόγιο

«Σχεδιάζουμε τον εξορθολογισμό του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. 

Στόχος είναι η βέλτιστη και πιο ορθολογική αξιοποίηση - χωρίς μείωση - της συνολικής ετήσιας μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, η οποία μεταξύ 2009 και 2013 έχει μειωθεί κατά 8,75 δις ευρώ (από 24,5 δις ευρώ το 2009 σε 15,75 δις ευρώ σήμερα). 

Οι απολαβές κάθε υπαλλήλου πρέπει να είναι ανάλογες με τα προσόντα του, την απόδοσή του και τη θέση ευθύνης που έχει» είπε.

Νέο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο

Καταργείται «η "στείρα" μοριοδότηση μόνο των "στατικών" χαρακτηριστικών των υπαλλήλων (πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.)» όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός, που αποτελούσε το κύριο και σχεδόν αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή Προϊσταμένων και συνέχισε: 

«Ενεργοποιούμε τις γραπτές εξετάσεις και τις δομημένες συνεντεύξεις. 

Στόχος είναι να εντοπίσουμε κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης να καλύπτεται από τον υπάλληλο που διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες, διοικητικές ικανότητες και εμπειρία».

Μόνιμος μηχανισμός "κινητικότητας"

«Σχεδιάζουμε ένα νέο, καινοτόμο σύστημα "κινητικότητας" δημοσίων υπαλλήλων, αποσυνδεδεμένο από ενδεχόμενη απόλυση. 

Δημιουργούμε, με άλλα λόγια, μια εσωτερική αγορά εργασίας, με αξιοκρατικά κριτήρια, που ενσωματώνει το ισχύον σύστημα με τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις. 

Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, με το "πάντρεμα" των προσόντων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης» τόνισε.

Ενίσχυση πειθαρχικής ευθύνης

Μιλώντας για την απόδοση πειθαρχικής ευθύνης στο Δημόσιο είπε: 

«Αναβαθμίζουμε και ενισχύουμε τα Ελεγκτικά Σώματα. 

Η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης επιταχύνεται. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών συνεχίζεται και επεκτείνεται. Η αίσθηση της "ομερτά" στο Δημόσιο "σπάει". 

Το ΑΣΕΠ, σε συνεργασία με επιθεωρητές και ανώτερα στελέχη του Δημοσίου προχωρούν σε επανέλεγχο μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις της μετατροπής, αυτοδίκαια θα λύεται η σχέση εργασίας με απόφαση του ΑΣΕΠ».

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ολοκληρώνοντας, ο Υπουργός Δ.Μ.Η.Δ., Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για την "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" η οποία θα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

- Αποδοτική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- Ορθολογική αξιοποίηση των ΤΠΕ από το Δημόσιο.

- Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών του Δημοσίου. 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ