30.05.20 | 08:23

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ: Αλλαγές στους πίνακες κατάταξης. Πότε μπορεί να συμβούν;
16.06.19 | 10:48

3Κ: Αλλαγές στους πίνακες κατάταξης. Πότε μπορεί να συμβούν;

Έχουν κάτι να φοβούνται όσοι είχαν τη χαρά να δουν το όνομά τους στις λίστες των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018; Υπάρχει περίπτωση το θετικό αποτέλεσμα να ανατραπεί ή με οποιαδήποτε τρόπο να αλλάξει;

Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η διαδικασία των προσλήψεων δεν μπορεί να επηρεαστεί από μία αλλαγή κυβερνητικής βούλησης. Το κράτος με την προκήρυξη των θέσεων και τον έλεγχο των αιτήσεων έχει αναλάβει μία δέσμευση απέναντι στους επιτυχόντες, οι οποίοι έχουν αξίωση για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξάλλου, ο ίδιος ο νόμος επιτάσσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τον διορισμό των επιτυχόντων και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο μάλιστα, όπως έχει ήδη σημειώσει το epoli.gr δεν «παγώνει» λόγω της αναστολής προσλήψεων που έχουν ως συνέπεια οι εκλογές. Συνεπώς, καμία κυβερνητική αλλαγή ή αλλαγή της πολιτικής βούλησης δεν μπορεί να ανατρέψει τους πίνακες των επιτυχόντων που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αντίθετα, τους πίνακες μπορεί να ακυρώσει, ολικά ή εν μέρει μία δικαστική απόφαση. Κατά της προκήρυξης και των αποτελεσμάτων της μπορούν ακόμα και σήμερα να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα ενώπιον των δικαστηρίων. Περιεχόμενο αυτών μπορεί να είναι η ανατροπή ολόκληρης της προκήρυξης για λόγους που σχετίζονται με τους όρους της και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Εφόσον μία τέτοια αίτηση γινόταν δεκτή θα μπορούσε να ανατραπεί η διαδικασία συνολικά. Πλην όμως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που μάλλον δεν έχει καν νόημα να αναφερόμαστε σε αυτό.

Ο πιο πιθανός κίνδυνος να ακυρωθούν μερικώς οι πίνακες κατάταξης είναι μέσω δικαστικών αποφάσεων, που θα δικαιώνουν υποψηφίους που θα προσφεύγουν αυτοτελώς και θα επανακατατάσσουν αυτούς σε θέση επιτυχόντος. Έτσι σε περίπτωση που κάποιος θα δικαιωθεί με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στον πίνακα ως επιτυχών, ο μέχρι τότε τελευταίος επιτυχών θα μετατρέπεται αυτόματα σε πρώτο επιλαχόντα και συνεπώς θα χάνει τη θέση του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας κάποιου που αρχικά εμφανιζόταν ως αποτυχών.

Τέλος, αλλαγή στους πίνακες των επιτυχόντων μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών κάποιου υποψηφίου προκύψει ότι αυτό είναι πλαστό ή ανύπαρκτο. Σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα του πίνακα.

 

 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ