06.06.20 | 14:47

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλαγές στα Πειθαρχικά Συμβούλια Αττικής, Κ. & Δ. Μακεδονίας, Β. & Ν. Αιγαίου
20.04.17 | 10:20

Αλλαγές στα Πειθαρχικά Συμβούλια Αττικής, Κ. & Δ. Μακεδονίας, Β. & Ν. Αιγαίου

Τροποποίηση της υπ. αρ. 8310/15.3.2017 (Α∆Α: Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με απόφαση που υπογράφεται από τον Υπ. Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη.

Ειδικότερα,

- Στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου συγκροτούνται δύο (2) κοινά Πειθαρχικά Συµβούλια για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας τους, που υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 4057/2012, με ορισμό μελών σ’ αυτά.

- Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας συγκροτείται ένα (1) Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 4057/2012, με ταυτόχρονο ορισμό μελών.

- Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συµβούλια για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής αρµοδιότητας της, που υπάγονται στις ρυθµίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζονται ως µέλη σ’ αυτά. 

Ακολουθεί ολόκληρη η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ