22.06.18 | 23:34

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ στη φορολόγηση φυσικών / νομικών προσώπων και τέλη κυκλοφορίας
12.04.17 | 08:04

ΑΛΛΑΓΕΣ στη φορολόγηση φυσικών / νομικών προσώπων και τέλη κυκλοφορίας

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και πρόβλεψη για την άρση ακινησίας Ι.Χ., περιλαμβάνονται σε Τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, στο νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Φορολογικά θέματα

  • Καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.
  • Μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ (8) σε έξι (6), η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης, αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.
  • Ρυθμίζεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν χιλιάδες αγρότες, οι οποίοι λόγω αναδρομικών επιδοτήσεων που έλαβαν το 2016 για το έτος 2015 και τα προηγούμενα, εμφανίζονταν να υπερβαίνουν το όριο των 5.000 ευρώ που απαιτείται για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην τροπολογία προβλέπεται ότι, για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό των επιδοτήσεων που αφορούν το έτος 2016.

Άρση ακινησίας Ι.Χ.

Προκειμένου ιδιοκτήτες Ι.Χ. να πάρουν πίσω τις πινακίδες που είχαν καταθέσει, θα πρέπει να καταβάλουν ποσά τελών κυκλοφορίας υπολογιζόμενα ως ακολούθως:

  • Για ένα (1) μήνα, τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
  • Για τρεις (3) μήνες, τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
  • Για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του τέλους του έτους μήνες, τα δωδέκατα που απομένουν συν 2/12. (π.χ. για 9 μήνες τέλη κυκλοφορίας 11 μηνών).  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ