20.10.20 | 20:43

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις πρόσληψης συμβασιούχων από σήμερα από Δήμους
28.09.20 | 08:21

Αιτήσεις πρόσληψης συμβασιούχων από σήμερα από Δήμους

ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ προσωπικό ορισμένου χρόνου προς κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών τους, ζητούν Δήμοι και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα με Προκηρύξεις (επισυνάπτονται) που δημοσιεύει, σήμερα, το epoli.gr.

Συγκεκριμένα, 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρία (3) άτομα, για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αυξημένα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στα σχολεία και με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον ιό COVID-19:

 • ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων (Μερικής απασχόλησης – 3 ώρες ημερησίως), 3 άτομα, δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (γραμματικές γνώσεις), 4 μήνες

Αιτήσεις: 28/09 – 10/10/2020.

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

Πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων ''Άθληση για Όλους'', περιόδου 2020-2021:

 • ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 2 άτομα, έως οχτώ μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης

Αιτήσεις: 28/09 – 10/10/2020.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗ.Κ.Ε.Λ

Πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου με την ειδικότητα του λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Σχολής ή ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης ή των Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας των ΤΕΙ, ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Β) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βιβλία Γ΄ Κατηγορίας

Γ) Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ

Αιτήσεις: 28/09 – 05/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

1. Πρόσληψη πέντε (5) Μουσικών, Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς με την παροχή υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, και ειδικότερα:

 • ΤΕ Μουσικών Καθηγητής πιάνου, υποχρεωτικών και ανωτέρων θεωρητικών: Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021
 • ΤΕ Μουσικών Καθηγητής κιθάρας, υποχρεωτικών και ανωτέρων θεωρητικών: Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021
 • ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών Καθηγητής παραδοσιακής μουσικής (λαούτο, ούτι, κρητική λύρα, τζουράς, τουμπελέκι, μπουζούκι, μπαγλαμάς, μαντολίνο, λαϊκή κιθάρα): Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021
 • ΤΕ Μουσικών Καθηγητής σαξόφωνου: Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021
 • ΤΕ Μουσικών Καθηγητής τραγουδιού: Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021

Αιτήσεις: 28/09 – 10/10/2020.

2. Πρόσληψη δυο (2) Μουσικών, Καλλιτεχνικού – Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων με την παροχή υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, και ειδικότερα:

 • ΔΕ Μουσικών Καθηγητής σαξοφώνου, σοπράνο – άλτο – τενόρου και κλαρινέτου: Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021
 • ΔΕ Μουσικών Καθηγητής Τρομπονιού – Αλτ, κόρνο – Ευφωνίου: Ένα (1), από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30-6-2021

Αιτήσεις: 28/09 –07/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021:

 • ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ: 1 άτομο, έως 8 μήνες
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 2, έως 8 μήνες
 • ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 3, έως 8 μήνες
 • ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: 1, έως 8 μήνες, γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
 • ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: 3, έως 8 μήνες
 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ: 1, έως 8 μήνες, γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
 • ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ: 2, έως 8 μήνες, γνώσεις αεροβικής γυμναστικής – pilates
 • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: 4, έως 8 μήνες
 • TAEKWON-DO: 1, έως 8 μήνες

Αιτήσεις: 28/09 – 09/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) επιστηµονικούς συνεργάτες για την υλοποίηση Έργου:

1) Πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Ελλάδας ή ισότιµων αναγνωρισµένων του εξωτερικού σε συναφή γνωστικά αντικείµενα µε την θέση εργασίας.

2) Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισµένων του εξωτερικού µε αντικείµενο την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ή άλλου συναφούς.

3) 5ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.

4) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5) Γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Αιτήσεις: 28/09 – 07/10/2020.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

 • ΠΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνου - αρμονίου - ανώτερων θεωρητικών - Δ/νση χορωδιών: Έως 9 μήνες, 1 άτομο (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΠΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπονιού: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΠΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα φλάουτο και εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο της παραπάνω βαθμίδας ΤΕ – Καθηγητής μουσικής με ειδικότητα φλάουτο: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών Μουσικής με ειδικότητα μονωδίας: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολιού: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ανώτερων θεωρητικών, ηλεκτρική κιθάρα: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολοντσέλο: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα βιολιού: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα τρομπέτας: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα κλαρινέτου: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σαξοφώνου – κλαρινέτου – ανώτερων θεωρητικών: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα πιάνου - ανώτερα θεωρητικά και  Δ/νση μουσικών συνόλων: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ανώτερων θεωρητικών, μουσικής προπαιδείας και συνοδείας πιάνου: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΔΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα σύγχρονων κρουστών – ντραμς: Έως
 • 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)
 • ΤΕ - Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα ανώτερων θεωρητικών, Ηλεκτρικού Μπάσου: Έως 9 μήνες, 1 (ωρομίσθιας απασχόλησης)

Αιτήσεις: 29/09 – 08/10/2020.

 

 

 

Συνεργάτες – Σύμβουλοι Προκηρύξεων

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

| Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗ.Κ.Ε.Λ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2 | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Προβολή/κατέβασμα
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ