05.07.20 | 04:41

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αγωγές νομικού συμβούλου κατά Δήμου για οφειλές
16.05.20 | 14:10

Αγωγές νομικού συμβούλου κατά Δήμου για οφειλές

Συνολικό ποσό 16.548 ευρώ διεκδικεί με αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του Δήμου Αλμυρού ο νομικός του σύμβουλος A. Κ., το οποίο αφορά έξοδα κίνησης για το χρονικό διάστημα από το 2014 έως το 2017. Παράλληλα, με δεύτερη αγωγή ζητεί την καταβολή ποσού 4.136,97 ευρώ, για τα έτη από το 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2019 και αφορά παρακρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί της αντιμισθίας και εισφορά 1% επί της αντιμισθίας για τον ΟΑΕΔ.

Το θέμα των δυο αγωγών απασχόλησε πρόσφατη διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, με εντολή να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμυρού και να αποκρούσει τις δυο αγωγές.

Σύμφωνα με την πρώτη αγωγή, το ποσό των 16.548 ευρώ αφορά 56 μήνες από την 1/1/2014 έως 31/12/2017, το οποίο αντιστοιχεί σε 295,50 ευρώ τον μήνα ως έξοδα κίνησης.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου ιβ’ της παραγράφου (Ι) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 «δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου».

Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού αποφάσισε να αναθέσει την αντίκρουση των δυο αγωγών μετά από διερεύνηση της αγοράς σε δικηγόρο του Βόλου.

Στο μεταξύ, στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και το θέμα της αγωγής που έχει καταθέσει εργολάβος, με την οποία ζητεί την καταβολή συνολικού ποσού 13.850 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, καθώς και το ποσό των 175 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Το Ειρηνοδικείο Αλμυρού έχει με απόφασή του δικαιώσει τον εργολάβο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί εντολή στον νομικό σύμβουλο του Δήμου, για την κατάθεση πρότασης στον αντίδικο για παραίτησή του από τα κονδύλια των τόκων, καθώς και να μην ασκηθεί έφεση επί της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού.

Η ανωτέρω οφειλή ανάγεται χρονικά στον τέως Δήμο Πτελεού, ο νόμιμος εκπρόσωπος του οποίου είχε αναθέσει στον ενάγοντα κατά το έτος 2010, σύμφωνα με το αριθ. 4629/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό, την εκτέλεση δύο έργων συνολικής δαπάνης 13.850 ευρώ, ποσό το οποίο δεν έχει καταβάλει μέχρι σήμερα.

 

 

 

 

 ΠΗΓΗ: e-thessalia.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ