24.01.20 | 18:28

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αγορά δύο οικοπέδων για σχολική στέγη από το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας
23.10.13 | 12:28

Αγορά δύο οικοπέδων για σχολική στέγη από το Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας

Την αγορά δύο οικοπέδων στην Αρτέμιδα, για την ανέγερση σχολείων, αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος, στη συνεδρίασή του.

Τα εν λόγω οικόπεδα πρόκειται να στεγάσουν το 7ο Δημοτικό Αρτέμιδος στην περιοχή Γαλήνη - Αλυκή και το 1ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Υπαπαντή.

Το πρώτο, εμβαδού μεγαλύτερο των 4.000 τ.μ. στην ΠΕ3 ή ΠΕ2 (περιοχή Γαλήνη - Αλυκή) για την ανέγερση του δωδεκαθέσιου 7ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Αρτέμιδος, δυναμικότητας 360 μαθητών, συνολικού εμβαδού κτιρίου περίπου 2.415 τ.μ., που αντιστοιχεί σε συντελεστή δόμησης 0,6.

Το δεύτερο, εμβαδού άνω των 1.400 τ.μ. για την ανέγερση του 1ου Νηπιαγωγείου, συνολικού εμβαδού κτιρίου περίπου 463 τ.μ., που αντιστοιχεί σε συντελεστή δόμησης 0,4, στην ΠΕ2 ή ΠΕ3 (Υπαπαντή).

Η αγορά θα γίνει με δημοπρασία (άρθρο 186 παρ.1,3 Ν.3463/06), το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου, ενώ για την κατάρτιση της σύμβασης της κυριότητας απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου από το Σώμα Ορκωτών εκτιμητών.

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να έχουν κανονικό σχήμα, να είναι επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας, ήτοι ασφάλεια πρόσβασης και ασύμβατες χρήσεις.

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της δημοπρασίας, που θα γνωστοποιηθούν άμεσα.

Photo: Αρχείο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ