04.06.20 | 22:24

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδεια ειδικού σκοπού και εξ αποστάσεως εργασία Δημοσίων/Δημοτικών Υπαλλήλων [Εγκύκλιος]
03.04.20 | 09:37

Άδεια ειδικού σκοπού και εξ αποστάσεως εργασία Δημοσίων/Δημοτικών Υπαλλήλων [Εγκύκλιος]

Ότι η λήψη άδειας ειδικού σκοπού είναι νόμιμη και κατά συνέπεια δυνατή κατά την περίοδο του Πάσχα και ότι, το προσωπικό που δεν δύναται λόγω της φύσης των καθηκόντων του να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, δύναται κατά την κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου είτε να προσέρχεται σε βάρδιες ή και να απασχολείται εκτάκτως σε άλλα καθήκοντα - εφόσον έχει την εμπειρία και τις γνώσεις - τις ημέρες αυτές της πανδημίας του κορωνοϊού, ορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς την κεντρική Κυβέρνηση, φορείς του Δημοσίου και τους ΟΤΑ.

 

Τα συγκεκριμένα σημεία της εγκυκλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ