18.04.21 | 03:17

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άδεια ειδικής απουσίας στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ: Ποιοι τη δικαιούνται
20.09.20 | 10:29

Άδεια ειδικής απουσίας στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ: Ποιοι τη δικαιούνται

Καθώς τα αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων του κορωνοϊού διαδέχονται το ένα το άλλο, με την Αττική να αποτελεί το επίκεντρο της εξάπλωσης, περισσότερο ευάλωτες στην έκθεση στον ιό COVID 19 παραμένουν οι ευπαθείς ομάδες. Για την προστασία των εν λόγω προσώπων προβλέφθηκε στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού η άδεια ειδικής απουσίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της πρώτης ενότητας της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020 εγκυκλίου, η οποία εξειδικεύει τα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», θεσπίζεται η υποχρεωτική χορήγηση άδειας ειδικής απουσίας στις ευπαθείς ομάδες.

Η ανωτέρω εγκύκλιος αναφέρει ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια ειδικής απουσίας, βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών.  

Ειδικότερα, οι κατηγορίες των εργαζομένων που δικαιούνται τη χορήγηση άδειας ειδικής απουσίας είναι αφενός όσοι δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηρεσίες back office ή σε χώρο που να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με τους λοιπούς εργαζόμενους και εφόσον δεν δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Αφετέρου, την άδεια ειδικής απουσίας δικαιούνται υποχρεωτικά και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ναι μεν λόγω της φύσης των καθηκόντων τους απαιτείται να προσέρχονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στην εργασία τους, όμως ο τρόπος μετακίνησής τους τους εκθέτει στον ιό COVID 19. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο «Εξυπακούεται ότι για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του τρόπου μετάβασης και επιστροφής από και προς τον χώρο εργασίας, ιδίως απόσταση, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ.».

Το ανωτέρω συμπέρασμα προκύπτει δε και εξ αντιδιαστολής καθώς αναφέρεται παρακάτω ότι αν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου δύνανται να προσέρχονται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (π.χ. αυτοκίνητο) ή πεζοί, και εφόσον πληρούνται και τα μέτρα προστασίας της υγείας στον χώρο εργασίας, τότε για αυτούς δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει και από 01.09.2020 δυνάμει της πρώτης ενότητας της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 εγκυκλίου και έως ότου εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος.

 

 

 

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ