02.10.20 | 01:02

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8.322 αιτήσεις για 36 θέσεις σε Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
16.09.20 | 11:31

8.322 αιτήσεις για 36 θέσεις σε Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποβλήθηκαν συνολικά 8.322 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 1.575 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 2.175 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 3.858 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. 
  • 714 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 16.015 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

240

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥ

215

ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

357

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ

285

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ

145

ΠΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

51

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

639

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

356

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

394

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

472

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2.148

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

293

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ)

641

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1.308

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

117

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

187

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

106

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

386

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5.341

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

1.620

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

714

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ