17.01.19 | 13:27

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6.336.706,33 € στις Περιφέρειες για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος
10.01.18 | 14:06

6.336.706,33 € στις Περιφέρειες για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος

Με απόφαση του ΥΠΕΣ Πάνου Σκουρλέτη, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.336.706,33€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2017.

Η κατανομή ανά Περιφέρεια εδώ [Απόφαση]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ