24.02.20 | 20:05

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » ΔΗΜΟΙ » ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

329.763 € στο Δήμο Θερμαϊκού για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό
24.10.13 | 12:35

329.763 € στο Δήμο Θερμαϊκού για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό

Οι 2 από τις 61 προτάσεις, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Πράσινου Ταμείου» ανήκουν στο Δήμο Θερμαϊκού και αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας «Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού».

Από τα 329.763 €, τα 79.763,26 € θα διατεθούν για το υποέργο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής» περιοχών 1) Α΄ κατοικίας μεταξύ των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ν. Μηχανιώνας και Κερασιάς 2) Οριοθετημένου τμήματος Κερασιάς με απόφαση Νομάρχη 3) Οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη και επέκταση Α΄ κατοικίας Δ.Δ. Αγγελοχωρίου 4) Βιοτεχνικής ζώνης, όπως θα καθορισθεί με την έγκριση της μελέτης «Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Μηχανιώνας», ενώ τα 250.000 € στο υποέργο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Νέων Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Νέων Επιβατών και ε) της επέκτασης ου οικισμού Αγίας Τριάδας».

Οι μελέτες εγκρίθηκαν αρχικά με βασικά κριτήρια την πληρότητα, τη διαχειριστική ικανότητα του Δήμου, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των προτεινόμενων μελετών εντός της προθεσμίας, που τίθεται από την πρόταση, και έπειτα, με βάση την επιλεξιμότητα και την ωριμότητα, σε σχέση με τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 4.023.143,56 €.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ