20.10.20 | 17:57

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2μηνη παράταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
27.12.16 | 10:53

2μηνη παράταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δύο επιπλέον μήνες για να ανακοινωθούν από την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με σχετική Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Π. Σκουρλέτη, που παρατείνει κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, τις εργασίες της εν λόγω Επιτροπής.

Ειδικότερα, όπως προβλέπει Απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη, "...Παρατείνουμε τη λειτουργία της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφ’ εξής «Επιτροπή»), που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο με την με αριθμ. πρωτ.: 19976/9.6.2016 (ΦΕΚ 318/17.06.2016 ΑΔΑ: ΩΧΓΚ465ΦΘΕ-ΖΗΧ), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τη λήξη της, όπως αυτή προβλέφθηκε στην προαναφερόμενη απόφαση, και ως 28 Φεβρουαρίου 2017".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ