02.06.20 | 20:13

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ/2018: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων
21.03.20 | 08:37

3Κ/2018: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων

Τα «απόνερα» της προκήρυξης 3Κ/2018 δεν έχουν ακόμα σταματήσει να προκαλούν κλυδωνισμούς, όπως αποκαλύπτει, σήμερα, με ρεπορτάζ του, το epoli.gr

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του μαζικού αριθμού των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, της καθυστέρησης στην έκδοση των οριστικών πινάκων, οι οποίοι εκδόθηκαν μόλις τον Ιούνιο του 2019, αλλά και η εν συνεχεία έκδοση αναθεωρημένων πινάκων τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία κλίματος δυσπιστίας και αμφισβήτησης μεταξύ των υποψηφίων και κυρίως μεταξύ όσων βρέθηκαν κοντά στον διορισμό, αλλά εν τέλει δεν κατόρθωσαν να συμπεριληφθούν στους επιτυχόντες.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν όσοι εμφανίστηκαν ως επιτυχόντες τον Ιούνιο, αλλά βρέθηκαν «εκτός νυμφώνος» τον Νοέμβριο. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας κατά των αναθεωρημένων οριστικών πινάκων, ζητώντας και πάλι την αναθεώρηση αυτών, με σκοπό να περιληφθούν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει ακόμα, καθότι η υποβολή της αίτησης θεραπείας δεν έχει προθεσμία, οπότε μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Η δυνατότητα αυτή, δηλαδή της απρόθεσμης υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων επιτυχόντων, υφίσταται και για όσους δεν είχαν περιληφθεί καν στους οριστικούς πίνακες του Ιουνίου.

Δηλαδή, μπορεί κάποιος ακόμα και σήμερα να υποβάλει αιτήσεις θεραπείας, αμφισβητώντας την ορθότητα των πινάκων κατάταξης;

Η απάντηση είναι κατ’ αρχάς ότι, από άποψης προθεσμιών αυτό δεν αποκλείεται, πλην όμως για την ευδοκίμησή τους δεν αρκεί μόνο αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται τόσο η συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος του έννομου συμφέροντός του για την άσκηση της αίτησης θεραπείας, αλλά και η σοβαρότητα του λόγου που επικαλείται ο αιτών για την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση θεραπείας θα πρέπει να προκύπτει από αυτή η συγκεκριμένη, ατομική και άμεση ωφέλεια που θα έχει ο αιτών / η αιτούσα από την ευδοκίμηση της αίτησης, αλλά και η βλάβη που του/της προξενεί ο πίνακας κατάταξης, την άρση της οποίας προσδοκά με την ευδοκίμηση της αίτησης. Περαιτέρω, όμως, πέραν της ανωτέρω ωφέλειας, θα πρέπει η αίτηση να έχει και ουσιαστική βασιμότητα, δηλαδή να βασίζεται σε ένα πραγματικό λάθος του προσβαλλόμενου πίνακα κατάταξης και όχι να αντανακλά προσδοκίες ή επιθυμίες του αιτούντος/της αιτούσας, χωρίς όμως πραγματικό αντίκρισμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν την υποβολή μίας αίτησης οι αιτούντες να διαβάζουν πολύ καλά την προκήρυξη και να είναι σίγουροι ότι έχει πράγματι γίνει λάθος στην περίπτωσή τους.

Έτσι, πριν αποφασίσετε να υποβάλετε μία αίτηση θεραπείας, θα πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ώστε να αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία για εσάς και να μην προκαλέσετε αχρείαστο φόρτο εργασίας για όσους κληθούν να εξετάσουν την αίτησή σας.

 

 

Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ