27.02.20 | 06:36

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ/2018: Παραμονή για συμβασιούχους Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
04.04.18 | 07:30

3Κ/2018: Παραμονή για συμβασιούχους Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.

Συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων που δικαιώνουν τους συμβασιούχους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας που απασχολούνταν από τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα έως την 31.03.2018 και το epoli.gr πρώτο και αποκλειστικά, για ακόμη μία φορά, τις παρουσιάζει.

Εκδόθηκαν, λοιπόν, αποφάσεις προσωρινής διαταγής για συμβασιούχους του Δήμου Καλλιθέας (9) και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ν. Ηρακλείου (11), με τις οποίες διατάσσεται η προσωρινή παραμονή τους στην εργασία τους, έως τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων.

Οι αποφάσεις αυτές δίνουν ένα “παράθυρο” ελπίδας σε όσους, αν και έκαναν αίτηση για την προκήρυξη 3Κ/2018, δεν είδαν τα ονόματά τους να περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.

Επιπλέον, αποτελούν μία καλή συνέχεια για τους απασχοληθέντες στην καθαριότητα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α., οι οποίοι συνεχίζουν να βλέπουν να εκδίδονται θετικές γι’ αυτούς δικαστικές αποφάσεις, αν και οι θέσεις τους δεν περιλήφθηκαν στην προκήρυξη.

Ο δικηγόρος των συμβασιούχων του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ν. Ηρακλείου, κ. Λάμπρος Ντουματσάς, δήλωσε στο epoli.gr:

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι συνεχίζεται η έκδοση αποφάσεων προσωρινών διαταγών και μετά την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 3Κ/2018. Αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία των δικαστών που χειρίζονται τις συγκεκριμένες αποφάσεις κατανοεί αφενός μεν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει εργαζόμενοι που απασχολούνται επί δύο και τρία συνεχόμενα έτη αδιαλείπτως από Δήμους, αφετέρου δε ότι τα άμεσα προβλήματα των Δήμων στον τομέα της καθαριότητας δεν μπορούν να λυθούν με την απασχόληση ανθρώπων χωρίς καμία εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας. Εξάλλου, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η προσωρινή διαταγή των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο του Ν. Ηρακλείου επιβεβαιώνει εκ νέου ότι είναι εσφαλμένη η κρίση του Α.Σ.Ε.Π. ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. δεν προσφέρουν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας».  

 

Η προσωρινή διαταγή (Δήμος Καλλιθέας)

  

Η προσωρινή διαταγή (Δήμος Ν. Ηρακλείου)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ