22.09.20 | 07:32

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

3Κ/2018: Απαντήσεις - “οδηγός” για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης [Μέρος Στ’]
03.03.18 | 08:30

3Κ/2018: Απαντήσεις - οδηγός για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης [Μέρος Στ’]

Σήμερα, το epoli.gr προχωρά στην δημοσίευση του Μέρους Στ’ ερωτήσεων – απαντήσεων αναγνωστών του, που υποβάλλονται, καθημερινά, για το μεγάλο, σε εξέλιξη διαγωνισμό, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ. 

Υπενθυμίζεται ότι, έχουν προηγηθεί τα Μέρη Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ [πατήστε πάνω στα κεφαλαία γράμματα].

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερ.: Καλημέρα, δούλευα σε δήμο με τον κωδικό 419000 «Λοιποί υπάλληλοι γραφείου». Πιάνεται ως προϋπηρεσία; Ήμουν μαζί με τον προϊστάμενο καθαριότητας.

«Αυτή η ειδικότητα δεν μοριοδοτείται ειδικά διότι δεν συνιστά απασχόληση σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ΟΤΑ. Ως γενική εμπειρία μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο για τις θέσεις ΥΕ, όπου δεν απαιτείται η εμπειρία να έχει διανυθεί σε συναφή καθήκοντα.»

 

Ερ.: Καλησπέρα σας. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Ξεκίνησα τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στον ΑΣΕΠ, αλλά δεν είδα πουθενά να λέει στα δικαιολογητικά για οικογενειακή κατάσταση. Δεν ισχύει για τους ΔΕ; Είμαι έγγαμος με ένα ανήλικο παιδί. Ευχαριστώ.

«Για την κατάταξη υποψηφίου στην κατηγορία ΔΕ δεν μοριοδοτείται ο αριθμός των τέκνων. Η οικογενειακή κατάσταση λαμβάνεται υπόψη μόνο για την κατάταξη υποψηφίου κατηγορίας ΔΕ στις ειδικές θέσεις πολυτέκνων και τριτέκνων.»

 

Ερ.: Η μητέρα μου έχει αναπηρία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις από την οικογένεια μου ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα μόρια τις αναπηρίας οι ίδιοι αλλά μόνο εγώ θέλουν επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.

«Ναι θέλουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.»

 

Ερ.: Για την 3Κ/2018 θα κάνω αίτηση για Δ.Ε. οδηγός. Παράλληλα θέλω να δηλώσω και επόπτης καθαριότητας Δ.Ε. που θέλει προσόν του κωδικού 708 απολυτήριο λυκείου. Μπορώ να το δηλώσω; και στην προϋπηρεσία θα δηλώσω κάτι ή όχι γιατί εργάστηκα μονό στα απορρίμματα; Ευχαριστώ.

«Μπορείτε να δηλώσετε έως 120 κωδικούς θέσεων εφόσον υπάγονται όλες στην ίδια κατηγορία, όπως εν προκειμένω που και οι δύο θέσεις είναι της κατηγορίας ΔΕ και διαθέτετε τους αποδεκτούς τίτλους και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, που απαιτούνται από τους συγκεκριμένους κωδικούς. Εφόσον έχετε εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας θα μπορέσετε να μοριοδοτηθείτε με 17 μόρια και για τις δύο θέσεις.»

 

Ερ.: Είμαι τέκνο πολύτεκνων, 50 ετών ανύπαντρο. Έχω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλά η 3Κ/2018 ζητάει και βεβαίωση ΑΣΠΕ. Όταν ιδρύθηκε ο Σύλλογος, εμείς ως παιδιά ήμασταν ενήλικα και δεν μας εγγράφανε. Έτσι τώρα δεν μας χορηγούν αυτήν την βεβαίωση. Πείτε μου σας παρακαλώ χάνω την ιδιότητα τέκνου πολυτέκνου;  

«Στην προκήρυξη αναφέρεται ως απαραίτητο πιστοποιητικό για την απόδειξη της πολυτεκνίας το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Επίσης, αναφέρεται επί λέξει ότι "στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα".»

 

Ερ.: Ερωτήσεις για την προκήρυξη 3Κ/2018 παρακαλώ: 1) Έχω προϋπηρεσία 90 μήνες βαρέα και ανθυγιεινά σαν οδηγός απορριμματοφόρου ΔΕ σε Δήμο. Μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου σε ΥΕ θέσεις; Θα πιαστεί η προϋπηρεσία; 2) Αν κάνω αίτηση σαν οδηγός ΔΕ τέκνο πολύτεκνης οικογένειας με προϋπηρεσία, μπορώ να κάνω ταυτόχρονα και σε θέσεις χωρίς πολυτεκνία με προϋπηρεσία; Σας ευχαριστώ!

«(α) Ναι μπορείτε και η προϋπηρεσία σας θα προσμετρηθεί. Ούτως ή άλλως για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα ή έργα.  

(β) Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο-ειδικότητα. Επίσης για κάθε κλάδο-ειδικότητα καταρτίζεται και ειδικός προσωρινός πίνακας διοριστέων που περιλαμβάνει μόνο τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι σε καθορισμένες γι’ αυτούς θέσεις με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή. Στον ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι χωρίς χρήση της ιδιότητάς τους αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις υπόλοιπες ειδικές θέσεις. Συνεπώς, αν δηλώσετε ότι έχετε κάποιο προσόν που σας επιτρέπει να καταταγείτε σε ειδικές θέσεις, δεν αποκλείεστε από τις γενικές θέσεις, αλλά αντίθετα κατατάσσεστε πρώτα σε αυτές και μόνο αν δεν είσαστε μεταξύ των διοριστέων σε αυτές κατατάσσεστε στις ειδικές θέσεις βάσει του ειδικού προσόντος.»

 

Ερ.: Καλημέρα, σαν Χημικός Μηχανικός ΠΕ έχω εργαστεί σε ΔΕΥΑ. Μεταξύ άλλων καθηκόντων είχα την επίβλεψη εργατών καθαριότητας σε δεξαμενές ύδρευσης. Δικαιούμαι την εμπειρία των 17 μορίων; Ευχαριστώ.

«Η υπαγωγή εργαζόμενου στην κατηγορία του απασχολούμενου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ γίνεται ανάλογα με την ειδικότητά του. Σε κάθε περίπτωση η υπαγωγή στην κατηγορία πιστοποιείται από τη βεβαίωση που εκδίδει ο κάθε Δήμος.»

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Οι απαντήσεις σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Σεραφείμ Λ. Ντουματσάς & Λάμπρος Σ. Ντουματσάς», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ