21.02.19 | 11:26

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

106.669.018,49 € ΚΑΠ (Στ’) - Οι Δήμοι - Τα ποσά
13.06.18 | 12:59

106.669.018,49 € ΚΑΠ (Στ’) - Οι Δήμοι - Τα ποσά

Κατανέµεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό 106.669.018,49 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (ΣΤ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, σύµφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη.

Ακολουθεί η Απόφαση

Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ | Προβολή/κατέβασμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ